Chlor shock je pouze jeden ze způsobů, jak čistit vodu v bazénu

Teplejší průběh zimy a rychlejší náběh jarního počasí nahrává tvorbě řas a bakterií, které se mohou nekontrolovaně množit již při teplotách nad 11 stupňů Celsia. To ostatně není třeba příliš zdůrazňovat, každý z nás to dobře ví, když zapomene potraviny uložit do chladničky. K podobnému neblahému procesu však dochází i ve vodě v bazénech.

Jde totiž o to, že se přes zimu nemohou vodní nádrže zazimovat tak, abychom z nich úplně vypustili vodu (kvůli nebezpečí poškození konstrukce). První jarní dny jsou tedy ve znamení očisty, a kdo má k dispozici tepelné čerpadlo a vhodné zastřešení, je možné s koupáním začít už v této době.

barevné koule

Začíná se s usazeninami nečistot na stěnách, na ty nejvíce zabírá kartáč a ruční čištění. Poté následuje očista dna pomocí vysavače. Ty mohou být buď ruční, nebo poloautomatické, či plně automatické. V zásadě ovšem pracují na stejném principu. Na závěr se uvede do provozu bazénová filtrace – hadice, čerpadlo, filtr a postupně se dopouští voda. Posledním krokem je ochrana samotné vody bazénovou chemií. Nejrozšířenějším typem chemických přípravků je chlór, ať už ve formě tablet pro průběžnou očistu, nebo pro jednorázové procesy tzv. chlor shockem. Další možností jsou elektrolytický rozklad mořské soli, nebo ionizace.

Jestliže zvažujete nad tím, jaký typ bazénu zvolit, s ohledem na jeho čištění, máte dvě možnosti

První z nich je klasický bazén s pevnou výškou hladiny s nasazením skimmerů. To jsou speciální sběrače hrubších nečistot z hladiny. Propojí se s filtrační jednotkou a mohou být buď závěsné, nebo pevně instalované na stěnách. Skimmer vodu i s nečistotami nasává a ta se vrací zpět po přefiltrování instalovanými tryskami. Bazény se skimmery jsou nejčastěji volenou technologií v České republice.

rustikální styl

Druhou volbou jsou přelivové systémy. Většinou se jedná o veřejné bazény, kde se tato finančně náročnější technologie uplatní poměrně spolehlivě. Princip spočívá v tom, že se voda v nádrži přelévá přes její okraje (přelivovou hranu) a odtéká do přelivového kanálku krytého nerezovým nebo plastovým roštem. Voda se pak dostane do kumulační nádržky pod bazénem a odtud ji čerpadlo vhání do filtrace, aby následně putovala zpět do bazénu. Výhodou tohoto procesu je možnost zaplnění nádrže více plavci (proto zejména veřejná zařízení), kumulační nádrž má velkou rezervu a výkon čerpadel je dostatečný k tomu, aby vháněla vodu zpět, aniž by významně poklesla její hladina.