Jak se provádí čištění kanalizace?

Není pochyb o tom, že kanalizace je jedním z nejvýznamnějších vynálezů v historii lidstva. Značně zlepšila zdravotní i hygienické prostředí ve městech, nehledě na kvalitu života. Díky ní také můžeme stavět obytné výškové budovy.

Je tedy škoda, že ji dnes považujeme za samozřejmost, a prakticky se nad ní ani nepozastavujeme. A málokomu dochází, že i zde může dojít k poruše, která zabrání tomu, aby svou práci, tedy odvádění odpadních vod, vykonávala na sto procent.

kanal3

Jednou z hlavních příčin bývají usazeniny na stěnách. Ty postupně stále více snižují průměr, až nakonec může dojít k úplnému ucpání. A to je něco, čemu je nutné za každou cenu předejít.

I z tohoto důvodu nechávají města provádět pravidelné čištění kanalizace. To se však příliš nelíbí řidičům, neboť je obvykle potřeba danou ulici, kde se prohlídka provádí, uzavřít. Musí tedy jet objížďkou, což skutečně jen málokdo ocení. Jak ale takové čištění probíhá?

Zde záleží především na průměru kanálu. Ten bývá zpravidla menší přímo u staveb, neboť v tom místě jím protéká méně vody. Pak se však napojuje na síť s větším průměrem, která sbírá splašky z většího okolí. Takto to postupuje až do chvíle, kdy je vše odvedeno do čistírny odpadních vod.

kanal4

Pokud jde o ten nejmenší průměr, pak zde se k čištění používá vysokotlaký proud vody. Ten je tak silný, že dokáže strhnout usazeniny ze stěn, a odplavit je pryč. Prohlídka pak probíhá za pomoci robotů a jiných zařízení s kamerami.

Pokud jde o větší průměr, pak zde mohou pracovníci sejít přímo dolů. I zde pak používají silný proud vody, avšak zde mohou využít i klasický kýbl a hadr, případně stěrku, pokud je to potřeba. Také prohlídku mohou provádět osobně, což následně usnadňuje případné opravy.

Ať už je však metoda jakákoliv, hlavním cílem je vždy udržet kanalizaci čistou a funkční po co nejdelší dobu. Přeci jen, je to to nejlevnější řešení.