Nadané děti mezi námi

Většina nadaných dětí bývá často ve škole skrytá. Málokdy mají šanci své vědomosti rozvíjet, jejich schopnosti bývají utajené, a častokrát se stane, že právě nadané dítě je ve třídě považováno spíše za nepozorné a vyrušující.

Nejen vysoké IQ
Nadané dítě většinou mívá nadprůměrnou schopnost v jakékoliv společensky přínosné oblasti. Ale nejde pouze jen o hodnotu IQ. Nadaný člověk může být všeobecně tvořivý a mít velký zájem své nadání rozvíjet a nějak uplatnit.

Každý se ovšem vyvíjí jinak, různě i v jinou dobu. Nadání nemusí být patrné již v raném dětství, u někoho se může projevit třeba až na střední škole. Stává se také, že mnoho dětí je talentováno současně v několika oblastech.

Je možné nadání zdědit?
Na vývoj každého z nás má samozřejmě velký vliv prostředí a také dědičnost. Dědičnost nás hodně ovlivňuje již v útlém dětství a velkou roli zde hraje rodina, společnost i prostředí. Dokonce i studie dokazují, že část nadání je dědičná.

V jakém směru můžou být děti nadané?
Ø  Výtvarný
Ø  Sportovní
Ø  Hudební
Ø  Jazykový
Ø  Matematický
Ø  Logický

Dále se sledují také osobní, sociální a emoční charakteristiky, paměť, tvořivost, motivace a zájem dětí i jejich chuť se rozvíjet. Toto všechno jsou faktory, které rozvoj nadání urychlují.

Některé děti již v předškolním věku dovedou násobit nebo plynně číst. Jejich nadání je potřeba rozvíjet, ale zároveň je potřeba těmto dětem pomoci začlenit se do školního programu. Tím, že již mají mnoho znalostí, zvládají například složité číselné operace, násobí, dělí nebo čtou s porozuměním, vzniká riziko, že ztratí motivaci a zájem o školu.

Ve škole by měli získávat nové dovednosti, ale díky jejich vědomostem se ve škole nudí. Učitelé většinou nejsou na takové děti připravené. Měli by být proškoleni, aby věděli, jak takové nadané dítě mezi žáky rozpoznat.

Tyto děti mohou dost často při vyučování vyrušovat. A není to proto, že by byly zlobivé, chtěly vyrušovat nebo jinak vyvolat pozornost, ale proto, že chtějí získávat stále více informací, proto se neustále na něco ptají.
V dospívání si nadané děti dávají mnohem větší cíle.

Chtějí v životě dosáhnout svých plánů, což se jim většinou podaří, hlavně těm, kteří mají podporu v rodině i ve škole. Díky tomu si více věří a jsou tak cílevědomější a tím pádem také spokojenější.