Společný účet? Výhody i nevýhody

Pokud jste začali bydlet v jedné domácnosti s partnerem či manželem, jistě přemýšlíte, že byste si založili společný účet. Rodinné hospodaření je určitě snazší, když se řídí z jednoho účtu, což má mnoho výhod nejen finančních, ale funguje to také tmelící prvek každého vztahu. Ovšem mohou nastat situace, na které je potřeba se připravit, jinak později zjistíte, že společný účet zase tak výhodný není…

VÝHODY SPOLEČNÉHO ÚČTU
·         Oba partneři získají naprostý přehled o rodinných příjmech a výdajích.
·         Platíte poplatky pouze za jeden účet.
·         Snadněji získáte výhody aktivního využívání účtu, jako je například vedení účtu zdarma či jiné slevy.
·         Partneři si nemusí vzájemně posílat peníze na společné hospodaření.

NEVÝHODY SPOLEČNÉHO ÚČTU
·         Partneři ztrácejí jakékoliv soukromí o svých příjmech a výdajích.
·         Pokud bude na jednoho z partnerů vypsána exekuce, přijde i ten druhý o své peníze. Nikdo totiž v takovém případě neřeší, že peníze jsou obou partnerů.
·         V případě smrti jednoho partnera může být účet zablokován až do ukončení dědického řízení.

Aby společný účet fungoval, je dobré domluvit si předem určitá pravidla:
1.       Kolik bude kdo přispívat. Na společný účet můžete posílat všechny vaše příjmy, anebo pouze domluvenou částku, která pokryje nutné výdaje.
2.       Co se stane, pokud přijdete o svůj příjem. Jestliže jeden z partnerů náhle přijde o práci či dlouhodobě onemocní, udělá to čáru přes rozpočet. Je dobré s tímto počítat dopředu a předem se domluvit, jak v takové situaci postupovat. Výhodné je například založení společného spořicího účtu, kde bude nějaká finanční rezerva právě pro takovéto případy.
3.       Co bude při rozchodu? V případě rozchodu je mezi partnery menší právní ochrana nežli mezi manželi. Proto v případě, že majitelem společného účtu je jen jeden z partnerů, a druhý je pouze disponent, peníze jsou automaticky toho, kdo účet vlastní. Proto buďte při zakládání společného účtu raději obezřetní.